Regler och villkor för användande av Spårpengen.se för betalningar

 • Endast svenska företag och föreningar får registrera sig och använda Spårpengen.se.
 • Spårpengen.se får endast användas för betalningar och bidrag till skidspår, skoterspår, liftkort, fiskekort eller hamnpeng samt verksamheten kring dessa. Användande av Spårpengen.se till annan verksamhet ska vara överenskommet med Spårpengen.se innan tjänsten används.
 • För varje sms-betalning tar Spårpengen.se en avgift om 2-3kr inkl. moms (beroende på inkommet belopp). Utöver detta tillkommer mobiloperatörernas avgifter, läs mer här.
 • Skyltar mm måste innehålla viss information. Detta finns beskrivet här.
 • Användaren förbinder sig att lämna sanna uppgifter till både Spårpengen.se och bidragsgivarna.
 • Eventuella bedrägerier eller missbruk av tjänsten polisanmäls.
 • Spårpengen.se kan avsluta ett konto utan utbetalning, och även kräva återbetalning om användaren missbrukar tjänsten eller bryter mot dessa villkor.
 • Användaren ansvarar själv för registrering hos bolagsverket och betalning av ev. skatt.
 • Spårpengen.se har rätt ändra dessa villkor. Alla ändringar meddelas till användarna.
 • Ett användarkonto kan avslutas när som helst genom att kontakta kundtjänst.
 • Vi samarbetar med skidspår.se, se till att era uppgifter där är uppdaterade!