Vi samarbetar med skidspår.se!

Detta för att marknadsföra spårpengen.se och öka möjligheterna för anläggningarna att få in bidrag för sina spår.

På spårpengen.se registerar anläggningarna det som behövs för att utbetalning ska kunna ske och att de som vill ge bidrag ska veta hur det gör. Annan information som tex vilka spår anläggningen har, duschmöjligheter, mm läggs in på skidspår.se
Spårpengen.se länkar till respektive anläggningssida på skidspår.se och genom att klicka på länken "Klicka här..."(under anslutna spår) så kommer man direkt till rätt sida.På skidspår.se läggs information upp om att anläggningen använder spårpengen.se för att ta emot bidrag.De som givit bidrag visas i en ruta längst ner på anläggningssidan. Detta för att tacka de som givit bidrag och uppmuntra fler att lämna bidrag.

Uppmaning om att man kan lämna bidrag visas även ihop med spårrapporterna för att på så sätt fånga upp dem som letar efter bra spår att åka på.

I det svars-sms som skickas till åkarna ges också en uppmaning om att rapportera spårstatus för att på så sätt få aktuell information om spårkvaliteten på anläggningarna.


För att se mer kolla in Ingarö IF's sida på skidspår.se, börja med klicka på länken under "Anslutna spår"!