Utbetalningsnivåer

Nedan visas avgifter och utbetalning för några valda belopp. För att få reda på utbetalning för andra belopp mellan 20-500kr, använd beräkningen i den blå rutan.

Spårpeng Operatörernas andel Spårpengens andel Din andel
20 kr 5.75 kr 2.00 kr 12.25 kr
30 kr 6.87 kr 2.00 kr 21.13 kr
40 kr 7.25 kr 2.00 kr 30.75 kr
50 kr 7.5 kr 2.00 kr 40.50 kr
100 kr 6.25 kr 3.00 kr 90.75 kr
150 kr 7.5 kr 3.00 kr 139.50 kr
200 kr 8.75 kr 3.00 kr 188.25 kr
250 kr 10 kr 3.00 kr 237.00 kr
300 kr 11.25 kr 3.00 kr 285.75 kr
350 kr 12.5 kr 3.00 kr 334.50 kr
400 kr 13.75 kr 3.00 kr 383.25 kr
450 kr 15 kr 3.00 kr 432.00 kr
500 kr 16.25 kr 3.00 kr 480.75 kr

För varje sms-betalning tar Spårpengen.se en avgift om 2kr för belopp mellan 20-59kr och 3kr för belopp mellan 60-500kr. Inga fasta kostnader eller startavgifter tillkommer.

Utöver dessa avgifter tillkommer mobiloperatörernas avgifter för sms-betalningen, dessa varierar beroende på inbetalda belopp enligt:

BeloppAvgift
20 kr - 29 kr 1,25 kr + 22,5 % av debiterat belopp
30 kr - 39 kr 1,25 kr + 18,75 % av debiterat belopp
40 kr - 49 kr 1,25 kr + 15 % av debiterat belopp
50 kr - 59 kr 1,25 kr + 12,5 % av debiterat belopp
60 kr - 500 kr   3,75 kr + 2,5 % av debiterat belopp

Då en åkare tex betalar 50 blir operatörens avgift 7,50 kr, Spårpengen.se tar 2 kr, och du som användare får utbetalt 40,50 kr.

Alla belopp anges inklusive moms.